Eğitim-iş İzmir 1 Nolu Şube 6. Dönem 3. Olağan Genel Kurulu Eğitim-iş’in 15. kuruluş yıldönümüne denk gelen 17 Ekim 2020 tarihinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 3 listenin yarıştığı seçimlere delegelerin tamamına yakını katılarak önceki dönem şube başkanı Adem YILDIRIM’ın da aday olduğu listeye destek verdi. Oylama sonucunda iki aday arasında oluşan 81 oyluk eşitlik durumunu Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanının gerçekleştirdiği kura belirledi.

Olağan Genel Kurulun açılış konuşmasında Şube Başkanı Adem YILDIRIM şunlara değindi:

Eğitim-iş Cumhuryetimizin ve Atatürk Devrimleri’nin yok edilmeye çalışıldığı bir süreçte kurulurken, “Tam Bağımsız Türkiye, Tam Bağımsız Sendika” anlayışıyla yola çıkmış; özgürlüğü, demokrasiyi, Atatürk İlke ve Devrimleri’ni, emeğin değerini korumayı kendisine vazgeçilmez ilkeler olarak belirlemiş bir emek örgütüdür. İlkelerimizden hareketle Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası İzmir 1 Nolu Şube olarak; antiemperyalist, tam bağımsızlıkçı, devrimci sınıf sendikacılığı mücadelemizde bir çalışma dönemini geride bırakıyoruz. 2017-2020 yıllarını kapsayan 3. Çalışma Dönemimizde Eğitim-iş İzmir 1 Nolu Şube genel kurulunun belirlemiş olduğu yetki, görev ve sorumluluklara bağlı kalarak, sendikamızın tüzüğü başta olmak üzere mücadele ve ilkelerimize ve kuruluş değerlerimize sadık kalarak önemli çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye çalıştık. Bu dönemde şubemiz bir taraftan kamusal, demokratik, bilimsel, laik eğitim hakkı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye çalışırken diğer taraftan da sendikal haklar başta olmak üzere vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün korunması, emek ve alın terinin değerinin yüceltilmesi, demokrasimiz ve rejimimiz üzerindeki hamlelerin yok edilmesi, sendikal bağımsızlığımızın güçlendirilmesi mücadeleleri içinde yer aldı. Eğitim alanında yaşanan sorunlar ve bu sorunlardan etkilenen eğitim ve bilim işgörenlerinin çıkarlarını birlik ve bütünlük içinde hareket ederek, tüm eğitim ve bilim işgörenlerinin istemlerinin savunucusu olmaya özen gösterdik. 6 ÇALIŞMA RAPORU Şubemiz bir bütün olarak milletimizi, toplumsal yaşamımızı, eğitim sistemimizi kuşatan ve her geçen gün biraz daha fazla baskı altına alan AKP iktidarı karşısında örgütlü yapısından güç alarak diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte ortaklaşarak bu baskı rejimiyle mücadele olanaklarını oluşturmaya çalıştı. Eğitim çalışanları ve özellikle üyelerimize yönelik sürgün ve görev yeri değişiklikleri, laik ve bilimsel eğitimin ortadan kaldırma çalışmaları, karma eğitime son verme çabaları, eğitim sistemimize sızan dernek ve vakıflar aracılığıyla laik ve bilimsel eğitimi yıkma ve gençlerimizin beyinlerini yıkama çalışmalarını ortadan kaldırma amacımız sendikal faaliyetlerimizi yürütmede bizleri daha fazla güdülemiş ve bu güdüleme ile toplumun en aydın geçinen kesimlerinin bile baskılara boyun eğdiği bir dönemde baskı rejimini kuranlara karşı dik durabilme onurunu sizlerin ve tüm yönetici arkadaşlarımızın varlıkları sayesinde bizlere yaşatmıştır.

Eğitim-İş’in çizdiği bu yolda mücadele ederken, alnımızdan süzülen her damla bizleri geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza güzel bir gelecek ve yaşanabilir bir ülke bırakma hedeflerimize bir adım daha yaklaşmaktadır. Bu hedeflere emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam ederken Türkiye Öğretmen Hareketi’nin tarihsel mirasını yüceltmeyi; Encümen-i Muallim, TÖS ve TÖB-Der’in aydınlanmacı anlayışlarını, düşünsel ve eylemsel önderlerimizden Fakir BAYKURT’un “Bağımsız Sendika ve Bağımsız TÜRKİYE” söylemini ve en önemlisi de Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşlarını kendimize rehber edindik, edinmeye de devam edeceğiz. Genel Kurullar sendikal mücadele ve genel olarak bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin güçlendirilmesi açısından önemli tartışmaların yürütüldüğü süreçler olarak tanımlanmaktadır. Bu yönüyle genel kurullar, geçmiş dönemin çeşitli yönleriyle yapıcı eleştiri ve özeleştiri mekanizmaları işletilerek değerlendirildiği, sendikal mücadele içinde yapılanların ve yapılamayanların bütün yönleriyle ortaya konduğu ve geleceğe yönelik yeni mücadele kararlarının alındığı en geniş, en demokratik platformlardır. 2017-2020 yılları arasını kapsayan 5. Olağan Genel Kurul 3. Çalışma Döneminde sendikamız tarafından yapılan örgütsel çalışmaların ve sendikal faaliyetlerimizin yer aldığı çalışma raporumuz, dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler başta olmak üzere, eğitimin, eğitim ve bilim çalışanlarının sorunları ve bu sorunlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaları içermektedir.

Eğitim-İş 5. Olağan Genel Kurul 3. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak, sendikamızın kuruluş tarihi olan 17 Ekim’de gerçekleştireceğimiz 6. Olağan Genel Kurulumuzda Sendikamızın kuruluş yıldönümünü coşkuyla 7 ÇALIŞMA RAPORU kutluyoruz; Genel Kurulumuzun demokratik bir ortamda, yapıcı eleştiri ve önerilerin çoğaldığı, eğitim ve bilim işgörenlerinin sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı demokrasi şöleni şeklinde yaşanmasını umuyoruz. Yönetim Kurulu olarak, Genel Kurul üyelerine ve önümüzdeki dönem sendikamızın yürütme kurullarında görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

11 (1) 11 (2) 11 (3) 11 (4) 11 (8) 12