6831 sayılı Orman Kanununun 69.maddesi ve Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmeliğin 32.maddesi gereğince oluşturulan “İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu” 21.08.2020 Cuma günü saat 10:00’da İzmir Vali Yardımcısı Mustafa YILDIZ başkanlığında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda 21 Ağustos 2020 Cuma günü toplandı.

İçişleri Bakanlığının “Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması’ konulu genelgesi çerçevesinde yangın sezonu başında alınan kararların yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesine yönelik gerçekleşen toplantıda özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların ormanlık alanlarda yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu bu sebeple artan orman yangınları ile birlikte daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındı.

Toplantıda alınan yeni tedbir kararları içinde özellikle öne çıkan maddeler şöyle:
“21 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlarda piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Yangın sezonu boyunca piknik yapılacak yerlerin listesi ilgililere verilecektir. 18.03.2020 tarihinde alınan 2020/1 sayılı karar ile belirlenen piknik ve mesire yerlerinde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20:00’den sonra müsaade edilmeyecektir.
Yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli alanlara girişler 6831 Sayılı yasanın 74.maddesi uyarınca, 21.08.2020 tarihinden 31.10.2020 tarihine kadar (orman köylerinde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar hariç) yasaklanmıştır.

Yasaklanan ormanlar; adı, ilçesi, sınırları ve çevresindeki mahalleler belirtilerek, Kaymakamlıklara, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, Belediye Başkanlıklarına ve Mahalle Muhtarlıklarına 18.03.2020 tarih ve 2020/1 sayılı karar ile bildirilmiştir.”
Şeklinde karara bağlandı.

Alınan karar ve tedbirlere tüm ilgililer ile vatandaşlarımızın hassasiyetle uymaları gerekmekte olduğundan, uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ilgili hükümleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. Maddesi delaleti ile hareketleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesinin uygulanmasına, karar verildi.

Toplantıda ayrıca yapılan faaliyetler, orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.​

OGM