İZMİR TABİP ODASI: HASTA SAYISI 700 CİVARI

 

“75 SAĞLIK ÇALIŞANI ETKİLENDİ”

Raporda şu iddialara yer verildi:

* İzmir genelinde 9 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Covid-19 şüpheli vakalar nedeniyle bir süreliğine kapatılmış, etkilenen hekim ve sağlık çalışanları sağlık kurumlarında tedaviye veya evlerinde izolasyona alınmış, daha sonra ASM’ler yeni görevlendirilen hekimler ile tekrar çalışmaya başlamıştır.

* Yine bu süre içinde etkilenen hekim ve sağlık çalışanı sayısı da yaklaşık 75’tir.

* Bir ASM hemşiresi yoğun bakımda tedavi edilmektedir.

* Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman sayıları ve niteliklerinde eksiklik en çok bildirilen sorundur.

* ASM’lere bu ekipmanın daha geç ulaştırılması, bazı malzemelerin eksik ve yetersiz nitelikte olması Covid-19’dan etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını artırdı.

* Yetkililerce açıklanan önlemler arasında hastaların ilk olarak ASM’ye gitmeleri söylenmiş bu da rutin olarak bebek ve gebe izlemi yapılan ASM’lerde sağlıklı kişilere hastalık bulaşma riskini artırmıştır.

Kaynak: Sözcü